Generell informasjon og regler

  1. Resepsjonens kjernetid er i tidsrommet 10.00-13.00 og 15.00-19.00 i høysesong - utenfor høysesong er det noe varierende tilstedeværelse, men vi er alltid tilgjengelig pr. tlf.
  2. Ro og orden - Normal "stille-tid" i perioden 23.00-08.00, men hyggelige sammenkomster som ikke virker forstyrrende er selvsagt tillatt litt utover de i sene timer. Ved økende lydnivå og/eller musikk, bes gjestene benytte seg av festplassen eller gapahuken, men også der holde nivået moderat.
  3. Ild/bål er tillatt på henviste plasser og i egnede innretninger for øvrig. NB! Husk brannsikkerhet og evt. offentlig forbud - utvis forsiktighet. Interne forbud kan forekomme.
  4. Avfall skal sorteres etter kommunens regelverk. Se eget oppslag med tanke på kompost osv.
  5. Hunder skal være i bånd på plassens område, uavhengig av dressur og båndtvangs-reglement. Husk at noen har allergier og andre kan være skeptiske overfor hunder. Din hund sine etterlatenskaper er ditt ansvar å fjerne, vi kan evt. være behjelpelig med hundeposer - henvend deg gjerne i resepsjonen.
  6. Sanitæranlegg: Toaletter, dusjer og utslags-/tapperom etterlates slik du selv ønsker å få det presentert ved ditt besøk. Herunder menes ryddighet og renslighet.
  7. Klesvask/oppvask utføres på henvist sted - vannposter er kun for tapping av rent vann. NB! For å unngå unødig hinder for andre, bes klesvask avhentes snarest mulig.
  8. Spill og lek utføres og nytes på best egnet sted, f. eks. på et av jordene hvor det er god tumleplass - ikke mellom vogner og hytte-rekker, dersom det er til sjenanse for andre.
  9. Oppsummering - vis generelle hensyn, hils gjerne på de andre gjestene og nyt dagen!