Arrangementer på Øyne Camping

Tradisjonelt sett feirer vi St. Hansaften den nærmeste lørdagen, altså før eller etter selve dagen, dette ser vi an fra år til år. 

I tillegg har vi de siste årenene arrangert sommerfest for alle på Øyne, og vi samles da nede på fellesplassen. Vi har også benyttet denne plassen for Jam og/eller karaoke - og for andre sammenkomster i årenes løp. 

Følg med på vår Facebookside for nærmere informasjon vedrørende de ulike arrangementer.